CESTOVATELSKÁ BESEDA: Robert Bazi Bazika - BARMA, zlatá země zlatých lidí

10.12.2018 19:00

Patrně v žádné zemi světa nenajdete tolik chrámů a posvátných míst a také tolik skvělých prostých lidí oddaných své víře, starajících se o tisíce zlatem dekorovaných stúp a pagod. Stačí jen nasednout do autobusu a poznáte, že se jim lidé se sepjatýma rukama klaní i na cestách.Atmosféra klidu, pokory a souladu s přírodou je prostoupena celou multikulturní společností s bohatou a hrdou historií, která se zde na pomezí několika kultur vytváří již několik tisíciletí. Bohužel, jak to tak bývá, i tak příjemní lidé, jakými Barmánci bezesporu jsou, byli a jsou být tvrdě zkoušeni despotickou vládou vojenské chunty či ničivými přírodními katastrofami. Události posledních let však ukazují nezvratný proces k vítezství demokracie a kýženým reformám. O to naléhavější výzva před cestovateli stojí navštívit tuto přenádhernou zemi, dokud jsou překotné změny teprve na svém začátku. Přijměte pozvání spatřit Barmu takovou, jaká již za pár let nebude.

 

Vstupné 70,- Kč